Genel Bilgi

METROPOL ŞEHİRLER İÇİN KENT İÇİ YOL ÜSTYAPI ELEMANLARI FABRİKASI;


Metropol şehirlerde kent içi için gerekli olan ana arterler, caddeler, sokaklar, site içi yollar, kent içinde kurulu tesisler (fabrika, alışveriş merkezi, spor tesisleri, sağlık alanları vb. her türlü kent ihtiyaç alanlarının yolları), tretuvarlar, kent meydanları, pazar yerleri, parklar, fuar alanları vb. kullanılan her türlü yol ve sahaların üst yapılarını oluşturacak alanlar için gerekli olan her cins üstyapı elemanlarını üreten fabrikalara denir.

 

Bunlar gayri sıhhi müessesedir. Kurulurken yer seçiminde ve çevresel etkileri bakımından teknik özelliklerinde aşırı titizlik gösterilmesi gerekir.

 

Bu yol üstyapı elemanlarında çevreyi en fazla etkileyen tesisler asfalt üretim tesisleri olduğu için bu tesislerin olumsuz çevresel etkileri düşünülerek METROPOL ŞEHİR YOL ÜSTYAPI ELEMANLARI FABRİKASI asfalt üretimi esas alınarak seçilmelidir.

 

SİMGE-MAT ASFALT VE AGREGA ÜRETİM TESİSLERİMİZ TAM ANLAMIYLA;

«METROPOL ŞEHİRLER İÇİN KENT İÇİ YOL ÜSTYAPI ELEMANLARI FABRİKASI» ÖZELLİĞİ TAŞIMAKTADIR.


Fabrikalarımız; doğru yerde, ihtiyacı karşılayacak kapasitede, teknolojik yeterlilikte, kompleks ve entegre tesisler şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


Taş ocağından başlayarak tüm tesis ve faaliyetler, verimli, çevreye saygılı şekilde yapılmaktadır.


Görsel kirlilik yönünden görünebilirlik durumuna dikkat edilmektedir.TÜM TAŞ OCAĞI İŞLETMELERİMİZDE;

AGREGA ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN MİNİMUM SEVİYEDE OLMASI İÇİN;  

  • Kırma-eleme tesislerimizde toz emisyonunu asgariye indirmek için tüm tedbirler alınmıştır.
  • Tozumaya sebep olan, tüm kırıcılar, elekler, bantlar, kapalı hale getirilmiştir.
  • Tozumaya sebep olan her ünitenin içindeki tozu emmek için kuru tip toz filtreleri kullanılmaktadır.  
  • Elde edilen taş tozları asfalt üretiminde ve endüstride hammadde olarak değerlendirilmektedir.
  • Gürültü seviyesi asgariye düşürülmüştür. 

Taş ocağı içerisine kurulmuş Başköy ve Körfez asfalt  ve agrega üretim tesislerimiz, enerji kayıpları ve toz emisyonları asgariye düşürülmüş en uygun tesisler olmaktadır.

 

ÜRETİM SÜRECİMİZ;


Taş ocağından elde edilen ham malzemenin kırıcıya beslenmesinden itibaren tüm süreç, kompleks ve entegre tesisler şeklinde dizayn edilmiştir.

 

ASFALT AGREGASINI, ASFALT ÜRETİMİ SIRASINDA KIRIYORUZ…

 

Tesislerimizde, tane boyutu 25 mm altındaki asfalt ve beton agregaları  açık alanda stoklanmamakta sadece balast agregalar stoklanmaktadır.

 

İç nakliye ve tesisin beslenmesinde iş makineleri ve kamyonlar yerine üstü kapatılmış ve/veya tünel içinde çalışan konveyör bantlar vasıtası ile yapılmaktadır.

 

Konvansiyonel Agrega ve Asfalt Üretim Tesislerinde açık alanda agreganın stoklanması ve plentin beslenmesi sırasında yaşanan çevre sorunları, ekonomik ve kalite kayıpları, Simge- Challenger Sistemi sayesinde son bulmaktadır.

 

SİMGE CHALLENGER ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız...