İnsan Kaynakları


SimgeMat Personeli Olmak

  • Çalışanlarımızı devamlı olarak eğitmek amacıyla programlar düzenleyerek gelişmelerine katkıda bulunuruz.
  • Yaratıcılığı teşvik ederek; insan, ancak "iş tatmini" duyduğu zaman veriminin üst noktasına çıkar prensibini benimseriz.
  • Çalışanların yaptıkları işten tatmin olmaları için gerekli düzenlemeleri yapar, sonuçlarını takip ederiz.
  • Çalışanlar arasında akıl gönül el birliğini geliştirmek, takım ruhunu canlı tutabilmek amacı ile sosyal etkinlikler düzenleriz.
  • Kaliteyi ön planda tutarak bireysel ve takım verimliliğinin devamlı olarak arttırılmasını amaçlarız.
  • Terfi ve ücret uygulaması konusunda çalışanların performanslarını dikkate alır ve adil davranırız.


Çalışanlarımızı devamlı olarak eğitmek amacıyla programlar düzenleyerek gelişmelerine katkıda bulunuruz.