Ar-Ge

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME

 Kalite Kontrol ve Araştırma - Geliştirme faaliyetlerimiz için, sektörümüzle karşılaştırdığımızda önemli bir bütçe ayırıyor ve bu harcamalara gider olarak değil, "Geleceğimiz İçin Kazanım" olarak bakıyoruz.

 


Kalite Ölçülebilen Bir Değerdir

Tasarımdan başlayarak, hammadde, üretim, uygulama kontrolleri ve yolun tamamlanmasından sonra performansının izlenmesiyle devam eden, kesintisiz ve etkin kalite kontrol sistemimiz, tüm süreçlerimizin kalitesini güvence altına almaktadır.


Kalite kontrol sisteminin hatasız, teknik açıdan yeterli, standartlara uygun ve deney sonuçlarının kalitesini (tarafsızlığını, güvenirliliğini) güvenceye almış olarak çalışması sağlanmakta ve teknolojik gelişimini günden güne daha ileriye taşımaktadır.

 

AMACIMIZ;

 

Deney ve kontrollerin planlandığı zamanda ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirerek;

 

  • Karışım formülüne, ürün speklerine ve şartnamelere uygun, kaliteli ve aynı zamanda ekonomik üretim ve uygulamaların sağlanması,
  • Standartlara uygun, yüksek performanslı ürünler elde edilmesi,
  • Dizayn (tasarım) veya ar-ge çalışmaları ile yeni ürün ve teknolojilerin üretime yansıtılarak, müşteri taleplerinin karşılanmasıdır.

Tam Donanımlı 3 Adet Kalite Kontrol Laboratuvarı

 

 2 Sabit ve 1 Mobil-Proje Laboratuvarı olmak üzere teknolojik altyapıya ve sisteme sahip 3 adet Kalite Kontrol Laboratuvarımız, deneyimli teknik personelimiz ve hassas cihazlarımızla, hammadde ve ürünlerimizin ilgili standartlar dâhilinde gerekli tüm deney ve kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 

 


 

Hedef; Düzeltici değil, Önleyici Faaliyet

 

Üretime bağlı olarak ayda ortalama 3.000 adedin üzerinde yapılan deney ve kontrol sonuçları, standart ve şartnamelere göre uygunluk değerlendirilmesinden geçirilerek, gerektiğinde düzeltici ve önleyici çalışmalar başlatılmaktadır. TS EN 13108-21’e uygun olarak “İşletme Uygunluk Seviyesi” (OCL)  sürekli takip edilmektedir.

 Kalite kontrol çalışmalarına ilk olarak taşocağından başlanmaktadır. Üretilecek ürüne uygun olarak taşocağı işletimi (kullanılacak aynanın belirlenmesi, malzemenin kategorize edilerek kırıcıya gönderilmesi vb.) kalite yönüyle değerlendirilmektedir. 

 

Kapalı sistem agrega üretim tesisinden elde ettiğimiz agrega tane sınıflarına, TS 706 EN 12620+A1 ve TS EN 13043’e göre hazırladığımız kalite planlarına göre tüm agrega deneyleri yapılmakta ve sonuçları değerlendirilerek, gerektiğinde işletme şartları yenilenmektedir. 

 Asfalt üretimi sürekli izlenerek homojenliği kontrol edilir ve sıcaklığı takip edilir. Günlük olarak üretim miktarına uygun olarak numuneler alınarak, gerekli tüm performans testleri yapılır. Elde edilen sonuçlar dizayn değerleri ile karşılaştırılır ve istatistiksel olarak değerlendirilir.

 Asfaltın serimi esnasında nükleer nem ve yoğunluk ölçüm cihazı ile ve sonrasında karot alma yöntemiyle sıkışma kontrolleri yapılmaktadır. 

 


 


Etki/Uygunluk Değerlendirmesinde;

 

Standartlarda belirtilen genel şartlar ve tespit edilen sapmalar başta olmak üzere, deneyi yapılan malzeme, ürün ve benzerlerinin imalat teknolojisi değerlendirilmektedir.

 

Ürünün kullanım şekli veya amaçlanan kullanım alanları ve bunların kullanımı sırasında oluşabilecek hatalar veya oluşabilecek bozulmalar incelenmektedir. 

 

Yönetmelik ve şartnamelerde belirtilen genel şartlar ve tespit edilen sapmalar ve söz konusu olan malzeme, ürün ve benzerlerinin normal kullanımlarındaki önemi dikkate alınarak yapılmaktadır. 

 


Sürekli Gelişim;

 

Asfalt kalitesini ve üretim verimliliğini en iyi duruma getirmek için araştırmalar yapılmakta ve çözümler üretilmektedir. 

 

Yeni asfalt ürün ve üretim teknikleri izlenmekte, bünyemizdeki laboratuvarlarda denenmektedir. Ayrıca Dünya asfalt teknolojileri yakından takip edilmektedir.