İnovatif Ürünler

TAŞ MASTİK ASFALT

 

Taş Mastik Asfalt, aşınma tabakası yerine, ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu daha yüksek performans istenen, özellikle tekerlek izi oluşumuna ve termal bozulmalara daha fazla dayanım gereken yollarda bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir tabaka halinde sıcak ve projesinde belirtilen plan, profil ve en kesitlere uygun olarak kullanılmaktadır.

  

Taş mastik asfalt ürünümüzün dizaynı kendi tasarımımız olup, TMA üretimi için hammadde olarak kullanılan asfalt agregaları özel teknolojiye sahip, Simge-Challenger sistemiyle elde edilmektedir.

 

Bu sayede taş mastik asfalt üretimi için özel hazırlanmış nitelikli agrega ile TMA (SMA) üretimi gerçekleşmektedir.

 

TMA üretimi için yüksek teknolojiye sahip E-MAK marka tam otomatik batch tipi plentte, yüksek standartta kontrollü üretim yapılmaktadır.

 

Taş mastik asfalt üretiminde, kendi tesislerimizde özel olarak modifiye edilmiş yüksek performans gösteren modifiye bitüm kullanılmaktadır.

  

Taş iskelet yapısını saran yüksek bitüm oranıyla birlikte, boşluksuz mastik harcı elde edilmesi ile erken oluşan çatlaklara, çözülmeye karşı dayanıklılık ve daha uzun servis ömrü sağlanmaktadır. 


Ayrıca , bitümün süzülmesini engelleyen ve stabiliteyi arttıran özel elyaf katkılar kullanılarak taş mastik  asfalt karışımının üretimi, taşınması ve serilmesi sırasında homojenliği korunmaktadır. 


 

Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım-408’e ve TS EN 13108-5 standardına uygun olarak, TMA TİP-2  (SMA 11 50/70) şeklinde üretilmektedir. Üstyapının en üst tabakası olan TMA tabakası, genellikle 3-4 cm kalınlığında uygulanmaktadır.

 

  • Uygulama kalınlığı daha düşük olduğu için, birim alan maliyeti azalmaktadır.
  • Ses absorbe etme özelliği ile trafik altında daha az tekerlek sesi oluşmaktadır.
  • Daha iyi kayma direnci ve dolayısıyla fren emniyeti göstermektedir.
  • Kalıcı deformasyonlara karşı (tekerlik izinde oturmalar – oluklanmalar) yüksek mukavemet sağlamaktadır.
  • Daha uzun hizmet ömrü sunmaktadır.


 * ŞİRKETİMİZ BU KAPSAMDA  TSE’DEN BELGE ALMIŞ 2. KURULUŞTUR. MASTİK ASFALT (GUSSASFALT)


Mastik asfalt (gusasfalt), kesikli gradasyonlu, hava boşluksuz ve özel hazırlanmış dayanıklı özel bir asfalt tipi olup, çok yüksek performans istenen ve termal bozulmalara daha fazla dayanım gereken köprü, tünel ve viyadük üstü vb. yolların yüzey tabakası olarak kaplanmasında kullanılmaktadır.

Ayrıca, inşaatta ve inşaat mühendisliği alanlarında su sızdırmazlığını sağlamak için yalıtım amaçlı olarak çatılarda vb. yerlerde ve dekoratif amaçlı olarak farklı renk ve desenlerde, kapalı mekanlarda yer kaplaması olarak kullanılmaktadır.

Mastik asfalt ürünümüzün dizaynı kendi tasarımımız olup, MA üretimi için hammadde olarak kullanılan asfalt agregaları özel teknolojiye sahip, Simge-Challenger sistemiyle elde edilmektedir.

Bu sayede mastik asfalt üretimi için özel hazırlanmış nitelikli ve değişik renklerde agrega ile MA üretimi gerçekleşmektedir.

MA üretimi için yüksek teknolojiye sahip E-MAK marka tam otomatik batch tipi plentte, yüksek standartta kontrollü üretim yapılmaktadır. 

 

Mastik asfalt üretiminde, kendi tesislerimizde özel olarak modifiye edilmiş yüksek performans gösteren modifiye bitüm kullanılmaktadır.

Kesikli ve kararlı bir gradasyonda, düşük orandaki özel üretilmiş nitelikli kaba agreganın zengin bir mastik harç (özel modifiye bitüm, mastik asfalt için özel üretilmiş ince agrega ve mineral filler karışımı) içinde dağılmış halde bulunan ve boşluksuz şekilde, 190-230 0C sıcaklıklarda üretilmektedir. Farklı agrega tipi ve renk kullanılarak, istenen desen ve görünümde mastik asfalt (gusasfalt) üretilmektedir. Özel katkısı sayesinde uygulaması kolaydır. Sıkıştırma gerektirmez. Her türlü iklim koşullarına dayanıklıdır.

 

 


Kaplama olarak kullanılacak mastik asfalt, TS EN 13108-6 standardına uygun olarak, MA 11 50/70 tipinde üretilmektedir.

İnşaat mühendisliği alanlarında su sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılacak mastik asfalt, CEN/TC 314 «Su Sızdırmazlık İçin Mastik Asfalt» standardına uygun olarak üretilmektedir. * ŞİRKETİMİZ BU KAPSAMDA  TSE’DEN BELGE ALMIŞ 2. KURULUŞTUR.