Yönetim Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

1. MÜŞTERİ İSTEK VE BEKLENTİLERİNE ODAKLANMAK;
Ürün ve hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşterilerimizdir. Müşterilerimizin bağımlılığını sağlamanın, elde tutmanın, pazar payı elde etmenin en iyi yolu mevcut ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanmak ve memnuniyetlerini ölçmek ve sürekli olarak arttırmaktır.

 

2. SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ KALICI KILMAK;
Ölçülebilir kalite hedeflerimizi sürekli iyileştirmeye dayalı olarak belirleyerek sürekli iyileşmek kalıcı amacımızdır.

 

3. TEDARİKÇİLERİMİZLE BİRLİKTE İYİLEŞME VE GELİŞMEYE, BİRLİKTE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ YARATMAYA DAYALI İLİŞİKLER YÜRÜTMEK;
İşbirliği yaptığımız tedarikçilerimizle güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak böylelikle rekabet üstünlüğü elde etmek ve tedarikçilerimizle birlikte sürekli iyileşmek ve gelişmektir.

 

4. TÜM SÜREÇLERDE BİRLİĞİ SAĞLAYAN LİDERLİK ANLAYIŞI VE TAKIM RUHUYLA ÇALIŞMAK;
Şirketimizin amaçları doğrultusunda çalışanlarımızı, kararlılıklarını ve etkinliklerini üst düzeye çıkaracak şekilde bilgiyi paylaşan, sürekli öğrenen, yeni beceriler geliştiren, yenilikler açık, yaratıcı ve önlemeye dayalı sürekli iyileştirme kültürü içinde, birliği sağlayan liderlik anlayışı ile yöneterek en yüksek düzeyde katılım, olumlu tavırlar ve yüksek moral ve motivasyon yaratmaktır.

 

5. TÜM SÜREÇLERİ SONUÇLARA ODAKLI, GÜVENİLİR VERİLER VE HEDEFLERLE SİSTEMİK BİÇİMDE YÖNETMEK;
Tüm faaliyetlerimizi ve birbirleri ile olan ilişkilerini anlamak, sistematik bir biçimde yönetmek, işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararları güvenilir bilgilere dayanarak almak, sonuçlara odaklanmak, değişkenleri kontrol altında tutmak, verilere dayalı gerçekçi hedefler saptamaktır.

 

6. HER ALANDA KAYNAKLARIMIZI KATMA DEĞER YARATACAK ŞEKİLDE ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK;
Hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için katma değer yaratacak şekilde maddi kaynaklarımızı, zamanımızı ve insan kaynaklarımızı kullanmada sinerji yaratarak, fırsatları görerek, hızlı ve çevik davranarak, her türlü işlem maliyetlerini en aza indirmektir.

 

7. İNSAN ÇEVRE VE TOPLUMA SAYGILI OLMAK;
Kuruluşumuzun ve çalışanlarımızın uzun vadeli çıkarlarının korunması, saygınlığının, performansının ve değerinin artması için etik bir yaklaşım benimsemek, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan toplumsal düzenlemelere uyumu aşılamaktır. Toplum bilincimizi geliştirmek, başkalarına ve kendimize güvenmektir.


İSG POLİTİKAMIZ

SİMGE-MAT A.Ş. tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

SİMGE-MAT A.Ş. de çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

 • İSG İLE İLGİLİ TÜM YEREL KANUN, YÖNETMELİK VE STANDARTLARA UYMAK,
 • YENİ PROJE VE PROSESLERİN PROJELENDİRME AŞAMASINDA MESLEK HASTALIKLARI, İSG KONULARINDAKİ TÜM RİSKLERİ DEĞERLENDİRİP KORUYUCU ÖNLEMLER ALMAK,
 • TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE TEHLİKELER KAYNAĞINDA YOK EDİLEREK SIFIR İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HEDEFLEMEK,
 • FAALİYETLERİMİZ SIRASINDA MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR KAZA VEYA ACİL DURUMDA KAYIPLARIMIZI EN AZA İNDİRECEK SİSTEMLER GELİŞTİRMEK,
 • SÜREKLİ GELİŞME İÇİN ÇALIŞANLARIMIZI VE TAŞERONLARIMIZI İSG KONULARINDA EĞİTMEK, ZİNDE VE SAĞLIKLI OLMALARI İÇİN TEŞVİK ETMEK TEMEL İLKELERİMİZDİR.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

SİMGE-MAT A.Ş. olarak; Taş ocaklarımızda, agrega ve BSK üretim ve uygulama faaliyetlerimizin çevre üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkileri kurduğumuz çevre yönetim sistemi ile kontrolümüz altına alabilmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç için;

 • ÇEVREYE VERİLEBİLECEK OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTMAK, KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK,
 • ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLARIMIZIN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK,
 • HURDA VE ATIKLARI AZALTMAK, MÜMKÜNSE YENİDEN DEĞERLENDİRMEK,
 • ÇALIŞANLARIMIZI VE TAŞERONLARIMIZI ÇEVRE KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK,
 • ÇEVREYE ZARAR VERME RİSKİ BULUNAN YERLERDE ÖNLEMLER ALMAK VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK,
 • YÜRÜRLÜKTEKİ YASAL DÜZENLEME VE ŞARTLARA UYMAK VE TAKİP ETMEK,
 • ÇALIŞILAN ORTAM VE ÇEVRE KOŞULLARINI SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK TEMEL İLKELERİMİZDİR.