Yol ve üstyapı malzeme üretimleri

A-   BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLAR

1- ASFALT BETONU – AŞINMA TABAKASI

2- ASFALT BETONU – BİNDER TABAKASI

3- BİTÜMLÜ TEMEL TABAKASI

B-   BİTÜMLÜ SOĞUK KARIŞIMLAR

C-   TEMEL, ALTTEMEL VE DOLGU MALZEMELERİ

1- TEMEL MALZEMELERİ

1.1- PLENT-MİKS TEMEL MALZEMESİ

1.2- GRANÜLER TEMEL MALZEMESİ

2- ALTTEMEL MALZEMELERİ

3- DOLGU MALZEMELERİ

D-   BETON, ASFALT, DRENAJ VE SATHİ KAPLAMA AGREGALARI

1- BETON AGREGALARI

2- ASFALT AGREGALARI

3- SATHİ KAPLAMA AGREGALARI

4- DİĞER AGREGA ÜRÜNLERİ

E-   BİTÜMLÜ MALZEME VE BAĞLAYICI ÜRÜNLER

1- MODİFİYE BİTÜM

2- KATYONİK BİTÜM EMÜLSİYONU


A- BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLAR:

 

Asfalt betonunda yüksek performans, karışımın iyi dizayn edilmesi, nitelikli hammadde kullanımı, yüksek standartta kontrollü üretim ve uygulamanın yapılmasıyla mümkündür.

 

Bitümlü sıcak karışım ürünlerimizin dizaynları kendi tasarımlarımız olup, asfalt betonu üretimi için hammadde olarak kullanılan asfalt agregaları özel teknolojiye sahip, Simge-Challenger sistemiyle elde edilmektedir.

 

Bu sayede nitelikli agrega ile asfalt üretimi gerçekleşmektedir. Asfalt üretimi için yüksek teknolojiye sahip E-MAK marka tam otomatik batch tipi plentlerle, yüksek standartta, kontrollü üretim yapılmaktadır. 

 

 


Bitümlü kaplama tabakaları yolun en üst kısmında yer aldığından trafik yüküne ve doğanın bozucu etkilerine en fazla maruz kalan bir konumdadır. BSK ürünlerimiz bu nedenle çok uzun süre yüksek performans gösterecek şekilde dizayn edilmekte ve yüksek kalitede üretilmektedir.

  

Yeterli (uygun) temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak ve projesinde belirtilen plan, profil ve en kesitlere uygun olarak yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlarda kullanılmaktadır.

 


 

Üzerine gelen yükleri taşımaya mukavimdir. (yeterli stabiliteye sahiptir.) Sıcaklık farklarından dolayı genleşmeleri absorbe etmektedir. Tekerlek yuvarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Su geçirimsizliği sağlamaktadır. Yüzeyinde bulunan suların kontrollü bir şekilde akmasını sağlamaktadır. Fren emniyeti için yeterli derecede pürüzlülük sağlamaktadır. Trafik yüklerini taşımakta ve üstyapıyı bozulmalardan korumaktadır. Kayma direnci yüksek ve aynı zamanda konforlu sürüş imkânı veren bir yol yüzeyi elde edilmektedir. Yol yüzeyine gelen suyun temel, alttemel ve taban zeminine geçmesini önlemektedir. Bozulmuş eski kaplamaların bakım ve onarımında da kullanılabilmektedir.


1-     ASFALT BETONU – AŞINMA TABAKASI

 

Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım-407’ye ve TS EN 13108-1 standardına uygun olarak;

 

 • Aşınma Tip-1,
 • Aşınma Tip-2 ve
 • Aşınma Tip-3 tipleri şeklinde üretilmektedir.


Üstyapının en üst tabakası olan aşınma tabakası, genellikle

5-6 cm kalınlığında uygulanmaktadır.
 

2-   ASFALT BETONU – BİNDER TABAKASI

 

Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım-407’ye ve TS EN 13108-1 standardına uygun olarak;

 

 • Binder (Tip-1) ve 
 • Binder (Tip-2) tipleri şeklinde üretilmektedir.

 

Bitümlü temel veya granüler temel üzerine uygulanan binder tabakası, trafiğe bağlı olarak genellikle 6-8 cm kalınlıklarda uygulanır.


 3-   BİTÜMLÜ TEMEL TABAKASI

 

Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım-406’ya ve TS EN 13108-1 standardına uygun olarak;

 

 • Bitümlü Temel Tip-A ve
 • Bitümlü Temel Tip-B tipleri şeklinde üretilmektedir.

 

Trafiğe bağlı olarak genellikle 8-12 cm kalınlıklarında uygulanan bitümlü temel tabakası, genellikle granüler temel üzerine bitümlü sıcak karışımın uygulandığı bir tabakadır.

 

A-  BİTÜMLÜ SOĞUK KARIŞIMLAR:


Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım-409’a uygun olarak, plentte sıcak karışım olarak üretilip, ancak özel katkılar sayesinde soğuk olarak stoklanabilen ve kullanılabilen soğuk karışımlar üretilmektedir.

 

Bitümlü soğuk karışım ürünlerimiz, yol yüzeyinin iyileştirilmesi için bakım malzemesi ve küçük alanlarda kaplama olarak dekoratif amaçlı kullanıma uygun şekilde ve kalitede üretilmektedir.

 

Sundurma gibi üstü kapalı alanlarda, uygun stoklama şartlarında 4 aya kadar stoklanabilmektedir. Kullanımı ve işlenebilirliği kolaydır.

 

Kamyon üstü dökme olarak teslim edilmektedir.


Kullanım amacına göre iki tipte üretilmektedir:

 

1- Hazır Asfalt

2- Bitümlü Karışım Bakım Malzemesi

 

 


C- TEMEL, ALTTEMEL VE DOLGU MALZEMELERİ

  

1-   TEMEL MALZEMELERİ

 

1.1.  PLENT-MİKS TEMEL MALZEMESİ

 

Yol plent-miks temel malzemeleri; yol gövdesinin plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, primer kırma ve eleme işleminden geçirilerek elde edilen, en az üç tane sınıfındaki agreganın, mekanik plentte belirli oranda su ile karıştırılmasıyla hazırlanan ve yolda finişer ile serilen malzemelerdir.

 

Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 402.04’e ve TS EN 13242 standardına uygun olarak;

 

 • PMT Tip-1 ve
 • PMT Tip-2 tipleri şeklinde üretilmektedir.


Üretiminde, uygun kalitede en az 3 ayrı agrega grubundan belirli oranlarda, E-MAK marka otomatik MEKANİK STABİLİZASYON PLENTLERİNDE optimum su içeriğinde karıştırılarak elde edilmektedir.

 

 

 

Uygulama alanına nemli olarak taşınmakta ve finişer ile belli kotlarda serilmekte ve sıkıştırılmaktadır. 1.2.  GRANÜLER TEMEL MALZEMESİ

 

Yol temel malzemeleri; yol gövdesinin temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, primer kırma ve eleme işleminden geçirilerek elde edilen ve belirli oranda su ile karıştırılmasıyla hazırlanan belirli bir evsaftaki ve tane dağılımındaki malzemelerdir.

 

Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 402.03’e ve TS EN 13242 standardına uygun olarak,

 

 • GT Tip-A, 
 • GT Tip-B ve
 • GT Tip-C tipleri şeklinde üretilmektedir.

 

Üretiminde, uygun kalitede, istenen gradasyon limitleri içerisinde sürekli gradasyon verecek şekilde, hazırlanan agrega malzemesinin, uygun oranda su ile karıştırılmasıyla hazırlanmaktadır. 


2-   ALTTEMEL MALZEMELERİ


Yol alttemel malzemeleri; yol gövdesinin alttemel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, kırma ve eleme işleminden geçirilerek belirli bir evsaftaki ve tane dağılımındaki malzemelerdir.


 


Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 401’e ve

TS EN 13242 standardına uygun olarak;

 

 • AT Tip-A ve
 • AT Tip-B tipleri şeklinde üretilmektedir.

Üretiminde, uygun kalitede, istenen gradasyon limitleri içerisinde sürekli gradasyon verecek şekilde, hazırlanan agrega malzemesinin, uygun oranda su ile karıştırılmasıyla hazırlanmaktadır. 
3-   DOLGU MALZEMELERİ


Dolgu ve zemin ıslah malzemeleri; ham malzemeden veya ham malzemenin primer kırıcıdan geçirilmesi ile elde edilen malzemelerdir.Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 206’ya ve TS EN 13242 standardına uygun olarak;

 

 • 0-140 mm DOLGU Malzemesi Tip-1,
 •  0-50 mm DOLGU Malzemesi Tip-2 ve
 •  0-25 mm ZEMİN ISLAH MALZEMESİ tipleri şeklinde üretilmektedirÜretiminde, uygun kalitede, istenen gradasyon limitleri içerisinde sürekli gradasyon verecek şekilde, hazırlanan malzemeler kullanılmaktadır.

 

 

D-   BETON, ASFALT, DRENAJ VE SATHİ KAPLAMA AGREGALARI

 

1-   BETON AGREGALARI

 

 

Beton agrega ürünlerimiz, TS 706 EN 12620 standardına uygun olarak, kullanılacağı betonun kalitesini arttırmak amacıyla, yüksek kalitede, özel E-MAK üretimi Simge-Challenger Sisteminde üretilmekte ve sistem sayesinde hiçbir kalite kaybına uğramadan ve nemsiz olarak direkt müşterilerimize teslim edilmektedir.

 

 • 0/4 mm özel – performans betonlar için
 • 0/4 mm,
 • 4/11 mm ve
 • 11/22 mm olmak üzere 4 ayrı tane büyüklüğü dağılımında beton agregası üretilmektedir. 

PERFORMANS BETONLAR İÇİN ÖZEL ÜRETİM 0-4 mm İNCE BETON AGREGASI:

 

TS 706 EN 12620 standardına uygun olarak, performans beton sınıfları ve prekast ürünler için ideal gradasyonda ve inceliğinde özel üretilmiş 0-4 mm ince beton agregası üretilmektedir.

 

Sadece belirtilen sınıf ve özellikte ince agrega imali için dizayn edilmiş E-MAK üretimi özel tip Simge-Challenger Sisteminde üretilmekte ve sistem sayesinde hiçbir kalite kaybına uğramadan ve nemsiz olarak direkt müşterilerimize teslim edilmektedir.

 

Sistem sayesinde, ince agrega içindeki çok ince malzeme miktarı kategorize edilebilmektedir. Müşteri talebine uygun olarak istenen kategoride üretim yapılmaktadır.

 

 

 2-   ASFALT AGREGALARI

 

 

Asfalt agrega ürünlerimiz, Karayolu Teknik Şartnamesine ve TS EN 13043 standardına uygun olarak, yüksek kalitede, özel E-MAK üretimi Simge-Challenger Sisteminde üretilmekte ve sistem sayesinde hiçbir kalite kaybına uğramadan ve nemsiz olarak direkt müşterilerimize teslim edilmektedir.

 

 • 0/4 mm,
 • 4/11 mm,
 • 11/16 mm,
 • 16/22 mm ve 
 • 16/32 mm olmak üzere 5 ayrı tane büyüklüğü dağılımında asfalt agregası üretilmektedir.

 
3-   SATHİ KAPLAMA AGREGALARI

 

Sathi Kaplama agrega ürünlerimiz, Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım-403’e uygun olarak, yüksek kalitede, özel E-MAK üretimi Simge-Challenger Sisteminde üretilmekte ve sistem sayesinde hiçbir kalite kaybına uğramadan ve nemsiz olarak direkt müşterilerimize teslim edilmektedir.

 

 • A TİPİ,
 • B TİPİ ve
 • C TİPİ olmak üzere 3 ayrı tane büyüklüğü dağılımında SATHİ KAPLAMA AGREGASI üretilmektedir.

 

4-   DİĞER AGREGA ÜRÜNLERİ

 

Kırma-eleme tesislerimizde, inşaat drenaj işlerinde ve diğer inşaat işlerinde kullanılmak üzere istenen kalitede ve fiziksel özelliklere sahip 2 tipte drenaj agrega grubu, tüvanan malzeme grubu ve diğer taş ürünleri üretilmektedir.

 

TS EN 1610 standardına uygun olarak, yataklama malzemesi özelliklerine sahip ve/veya müşteri talebine uygun gradasyon ve özelliklerde tüvanan agrega üretimleri yapılmaktadır.


 

E-   BİTÜMLÜ MALZEME VE BAĞLAYICI ÜRÜNLER


1-   MODİFİYE BİTÜM


Körfez şubemizde bulunan modifiye bitüm üretim tesisimizde, Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım-412’ye ve TS EN 14023’e uygun olarak, özel SBS katkılar kullanılarak, PMB 58-28’den – PMB 82-22 dâhil tüm performans sınıflarında ve yüksek kalitede modifiye bitüm üretilmekte ve KGM onaylı olarak müşterilerimize sunulmaktadır.
2-   KATYONİK BİTÜM EMÜLSİYONU

 

Başköy şubemizde bulunan emülsiyon üretim tesisimizde, Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım-412’ye ve TS EN 13808’e uygun olarak, özel emülgatör ve katkılar kullanılarak, yüksek yapışkanlık ve performans gösteren, özel formülü sayesinde uygun stoklama koşullarında çok uzun süre stoklanabilen bitüm emülsiyon sınıfları üretilmekte ve müşterilerimize sunulmaktadır.